0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K23 Cyber Euro League
Crvena Zvezda (cyber)
۷۴
۶۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Maccabi (cyber)
۶۴
۷۹
Monaco (cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۹
۷۱
Monaco (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۸
۸۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۷
۹۱
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۲
۸۹
Monaco (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۲
۸۷
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۵:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۰
۷۴
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۲:۳۵
Monaco (cyber)
۷۲
۸۰
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۷
۹۵
Monaco (cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Monaco (cyber)
۷۵
۷۱
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Monaco (cyber)
۸۷
۶۶
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۲:۰۵
Maccabi (cyber)
۸۲
۷۲
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Maccabi (cyber)
۶۷
۸۰
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۷:۰۵
Maccabi (cyber)
۶۷
۷۶
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۳
۷۱
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۵:۳۵
Maccabi (cyber)
۸۵
۵۸
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۷:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۶
۷۷
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۸:۰۵
Monaco (cyber)
۱۰
۱۲
Fenerbahce (cyber)
inprogress
۱۹:۳۵
World
NBA 2K24 Cyber Championship
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۴
۹۸
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۵:۰۰
Houston Rockets (Cyber)
۸۰
۹۹
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۴:۰۲
Denver Nuggets (Cyber)
۱۱۴
۹۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۷:۴۸
World
NBA 2K23 1x1
Luka Doncic
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۰:۲۵
Stephen Curry
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۰۰:۰۵
Joel Embiid
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۰:۳۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۰:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۱۳
LeBron James
Finished
۰۰:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Joel Embiid
Finished
۰۱:۱۵
Stephen Curry
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۲۵
Jimmy Butler
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۴۵
NIkola Jokic
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۱:۵۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۰۵
Kevin Durant
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۲:۱۵
Kobe Bryant
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۲۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۲:۴۵
Kevin Durant
۷
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۵۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۰۳:۰۵
Jimmy Butler
۱۱
۵
LeBron James
Finished
۰۳:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۲۵
Luka Doncic
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۰۳:۳۵
LeBron James
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۰۳:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۵
NIkola Jokic
Finished
۰۳:۵۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۴:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۵
Luka Doncic
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۴:۲۵
Joel Embiid
۱۲
۱۰
Stephen Curry
Finished
۰۴:۳۵
Kobe Bryant
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۰۴:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۵:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۱۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۵:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۰۵:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۳
LeBron James
Finished
۰۵:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۰۵
Jimmy Butler
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۰۶:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۳۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۴۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۶:۵۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۴
LeBron James
Finished
۰۷:۱۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۷:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۷:۳۵
Michael Jordan
۱۶
۱۴
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۴۵
LeBron James
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۷:۵۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۸:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۰۸:۲۵
Joel Embiid
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۸:۳۵
NIkola Jokic
۱۰
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۹:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
NIkola Jokic
Finished
۰۹:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۹:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۹:۳۵
Stephen Curry
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۹:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۱۳
Kevin Durant
Finished
۰۹:۵۵
Jimmy Butler
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۰۵
NIkola Jokic
۱
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۰:۱۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۰:۳۵
LeBron James
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۱۰:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۱۱:۰۵
LeBron James
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۱:۱۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۲۵
NIkola Jokic
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۱:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
LeBron James
Finished
۱۱:۴۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۱:۵۵
Stephen Curry
۴
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۲:۰۵
Kobe Bryant
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۲:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۱۲:۲۵
Kevin Durant
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۲:۳۵
Joel Embiid
۱۴
۱۲
NIkola Jokic
Finished
۱۲:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۱۲:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۸
LeBron James
Finished
۱۳:۰۵
Kobe Bryant
۱۲
۱۰
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۱۵
Michael Jordan
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۳:۲۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۳۵
Kevin Durant
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۳:۴۵
Stephen Curry
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۳:۵۵
LeBron James
۱۱
۳
Jimmy Butler
Finished
۱۴:۰۵
Michael Jordan
۶
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۱۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۴:۲۵
Jimmy Butler
۱۱
۵
Kevin Durant
Finished
۱۴:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۱۴:۴۵
LeBron James
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۴:۵۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۵:۰۵
Jimmy Butler
۳
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۵:۱۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۲۵
Luka Doncic
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۵:۳۵
Michael Jordan
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۵:۴۵
NIkola Jokic
۳
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۵:۵۵
LeBron James
۱۱
۵
Kevin Durant
Finished
۱۶:۰۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۶:۱۵
Stephen Curry
۸
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۶:۲۵
Kevin Durant
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۳۵
Joel Embiid
۱۰
۱۲
Michael Jordan
Finished
۱۶:۴۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۶:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۷:۰۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۱۵
Jimmy Butler
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۷:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
NIkola Jokic
Finished
۱۷:۳۵
Michael Jordan
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۷:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۱۷:۵۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۸:۰۵
Jimmy Butler
۲
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۸:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۲۵
Stephen Curry
۸
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۸:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۱۸:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۱۸:۵۵
LeBron James
۱۰
۱۲
Kevin Durant
Finished
۱۹:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۱۹:۱۵
Joel Embiid
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۹:۲۵
Luka Doncic
۶
۸
LeBron James
inprogress
۱۹:۳۵
Michael Jordan
-
-
NIkola Jokic
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۵
World
NBA 2K23
Washington Wizards (Den_3454)
۱۲۳
۱۳۰
Sacramento Kings (Nijek_5037)
Finished
۱۳:۵۱